Stor Vandsalamander Foto Frej Schmedes

Åbning af arternes ambassade i København

FOTO: Stor vandsalamander (Frej Schmedes)

Den 24. nov. Kl. 14. åbner Arternes Ambassade i Æbeløgade 4, 2100 København:
– Indvielse af Artsambassaden, med snorklip, tale, skål, snack og trut.
– Artsambassadør-udnævnelse og overrækkelsesceremoni af ordensbånd og artsemblemer, ved stifter af Arternes Aarhus, Nina Tofte Hansen.
– Artsambassadører for vilde arter i hovedstaden ræpresentere i tale / fællessang / digte / fremvise / optræde / lugte på vejne af deres art, kort, langt, sjovt, smukt eller råt – det er helt op til Ambassadøren.
– Fællesfoto, presse og mingling mellem arter og ambassadører

Vores første mål er at blive ligeså mange artsambassadører for vilde arter som der er mennesker i borgerrepræsentationen, altså 55.
Vi giver det antropocentriske eller artsegocentriske natursyn modspil med et natursyn, som giver naturen værdi i sig selv og ser mennesketarten som en del af biodiversiteten. Vi ønsker naturordførere, naturborgmestre og en naturminister, der tager de vilde arters perspektiv i nutidig og fremtidig prioritering og udvikling.

Artsambassadør-aspiranter til udnævnelser, på dagen:
Mursejler – Grete Sonne, Pileborer og Skovfirben – Oskar Zytnik, Rotte – Terese Verbena, Havtorn – Mads Kusk, Stor Vandsalamander og Hvepseedderkop – Frej Schmedes, Seglgræshoppe – Nicolai Pouelsen, Ægbladet Fliglæbe -Stine Kærulf, Ræv – Lise Steffesen.

Mere info om begivenheden og gerne tilmelding her
Om Arternes Ambassade København på FB

Vi ønsker indført juridiske rettigheder for arter, habitater, økosystemer og naturtyper. Det skal være muligt at sagsøge krænkelser af naturen i det almindelige retssystem, på en arts eller et habitats (f.eks Amager Fælleds) vegne, hvis en lov, en byplan, eller en privat udnyttelse påvirker en eller flere arter negativt, i Hovedstaden eller landets økosystem.

Vi er tilknyttet Arternes Aarhus og Arternes Aalborg
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.