P1021234

Det støver stadig

Christianshavns Lokaludvalg drøftede den 24. april 2019 støvgenerne fra genfugningen af brostensgaderne i vores bydel og kommunens forsøg på at dæmpe generne.

Lokaludvalget besluttede at sende nedenstående bemærkninger, forslag og spørgsmål til Rådhuset, som det nu venter svar på:

 • Hvem på Christianshavn har man orienteret om genfugningsprojektet, inden det blev sat i værk?
 • Hvem på Christianshavn har man orienteret om tiltagene til at få dæmpet støvgenerne?
 • Fugningsmaterialet består af beton, der er knust; beton, som har været anvendt til andet formål. Men hvad indeholder fugningsmaterialet helt præcist? Hvad er den faglige term for fugningsmaterialet?
 • Hindrer fugningsmaterialet nedsivning af regnvand? Hvis det gør, vil det betyde, at regnvandet løber ned i kloakkerne, i kanalerne eller i folks kældre. Det harmonerer ikke med kommunens grønne politik.
 • For tiden vander, spuler og fejer man brostensgaderne for at dæmpe generne fra støvet, men det sker ikke, hvor biler er parkeret. Er der en plan for, hvordan og hvornår man senest har vandet, spulet og fejet brostensgaderne i hele deres bredde?
 • Udgør støvet en sundhedsrisiko? Gaderne fejes i overvejende grad manuelt.
 • Har man en idé om, hvor længe støvgenerne vil stå på og hvor længe man vil bruge penge på at dæmpe generne med vanding, spuling og fejning af gaderne? Visse steder er der nu spulet mindst fem gange.
 • Har man overvejet at suge fugningsmaterialet op for på den måde at stoppe støvgenerne?
 • Er målet, at brostensbelægningen skal fremstå smuk som før? Brostensbelægningen, som man har vandet, spulet og fejet, fremstår grålig nu.
 • Hele Christianshavn og ikke kun brostensgaderne er ramt af støvgener. Er der en plan for vanding, spuling og fejning af de øvrige gader og fælles arealer på Christianshavn?
 • Visse steder er fugningsmaterialet kørt op igen. Er der en plan for en ny genfugning – måske med et andet materiale?
 • Vil der komme en erstatningssag ud af genfugningsprojektet?
 • Det har været fremme, at et af formålene med genfugningen af brostensgaderne var at gøre det mere behageligt for cyklister at cykle i brostensgaderne for dermed få dem til at fravælge at cykle på fortovet. For en god ordens skyld vil vi slå fast, at det er forbudt at cykle på fortovet. Det er en politiopgave at sætte ind over for cyklister, der alligevel gør det.

Lokaludvalget mener, at problemerne med støvet fra start burde have været betragtet som en miljøkatastrofe og at beredskabet burde have været sat ind, så katastrofen kunne stoppes, så snart den var konstateret. I stedet har den fået lov til at udvikle sig i det stille, ligesom den har været forsøgt afhjulpet på en ikke særlig overbevisende måde.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.