fredningsalliancen

Demonstration mod affredning ved lov

Søndag den 24. februar 2019 kl. 11.00-13.00

Christiansborg Slotsplads

TAG BÅTHORN, TROMMER OG RINGEKLOKKER…MED!

VI SLÅR FÆLLES ALARM kl 11.59 til kl 12.00
-hvor rådhusklokkerne stemmer i.

Op til fællesalarmen skal vi skråle denne kanon og slagsang sammen, børn og voksne, og vi synger den igen når vi står i folkeringen rundt om hele folketinget:
NATURENS STEMMER SLÅR ALARM

Melodi: “Mester Jakob”
Tekst: Frej Pries Schmedes
1
Minister Ole !
Minister Ole !
Sover du ?
Sover du ?
Hører du ej klokken ?
Hører du ej klokken ?
HOV HOV HOV !
DET JO ROV !
HOV HOV HOV !
STOP DEN LOV !

2
Minister Ole !
Minister Ole !
Sover du ?
Sover du ?
Hør naturens stemmer !
Hør naturens stemmer !

3
Folkevalgte !
Folkevalgte !
Sover I ?
Sover I ?
Hører I ej folket ?
Hører I ej folket ?

DET ER IKKE I ORDEN AT OPHÆVE FREDNINGER VED LOV FOR AT GIVE ET SELSKAB EN ØKONOMISK GEVINST

VÆR MED TIL AT VISE DIN MODSTAND MOD DET
VÆR MED PÅ DEMONSTRATIONEN
VÆR MED I FOLKERINGEN OM FOLKETINGET

Regeringen vil ophæve fredninger på 4 fredede områder for at skaffe kr. 1.9 milliarder til By & Havn. Fredninger skal være for evigt – og bør kun ophæves, hvis der er tungtvejende samfundshensyn. Penge til et selskab er ikke tungtvejende samfundshensyn. Det kan få vidtrækkende konsekvenser for naturfredninger.

Fredninger bør varetages af fredningslovgivningen så alle danskers fælles interesse kan varetages på et faglig grundlag. Folketinget bør respektere den lovgivning de selv har lavet.

støbt af Overborgmester Frank Jensens tvangsforlig:
Byg på Amager Fælled eller gå fra 2019 budgetforhandlingen om Kbh”.
Lovforslaget er fremsat af Transport og bygningsminister Ole Birk Olesen, der vil sætte naturfredninger til salg.
Er du nattergal ?

Demonstrationen arrangeres af Fredningsalliancen.
I Fredningsalliancen deltager:
Danmarks Naturfredningsforening København
Amager Fælleds Venner
Fiskerhavnens Venner
Det Grønne Knæ
NOAH
Verdens Skove
Ungdom Noah
De grønne Studenterbevægelse
Grøn Agenda Sydhavn
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.