Finn_Rudaizky (O)

VALG 2013: Finn Rudiazky (O)

”Den 4. august 2008 indtrådte jeg i Dansk Folkepartis gruppe i Københavns Borgerrepræsentation. Jeg har tidligere, i 37 år, været medlem af Socialdemokratiet, som jeg meldte mig ud af december 2005.

Website : finnrudaizky.kk.dk
Party : Dansk Folkeparti

Årsagen var, at jeg ikke ønskede at være med i en konstitueringsaftale, hvor der var politikere, som ikke alene havde udtrykt sympati for yderligtgående antidemokratiske foreninger, som f.eks. Hitz-ut-Tahrir, men sandelig også havde deltaget i Hitz-ut-Tahrir-møder i København.
Jeg blev valgt til Borgerrepræsentationen i 1994 og har i 12 år været medlem af Fritids-og kulturudvalget og været næstformand for dette udvalg. I dag er jeg medlem af Socialudvalget – og Dansk Folkepartis socialordfører. ”

Dansk Folkeparti
Arbejder for at begrænse antallet af indvandrere. Støtter de danske værdier, som Kongehuset og folkekirken. Forbrydelse skal hurtigt og effektivt følges op af domfældelse og straf. Danmark skal støtte FN og NATO. Er imod EU. Vi skal tage vare på naturen. Prioriterer undervisning og uddannelse meget højt. Dyrevelfærd er en mærkesag for partiet. Sundhedspleje skal være på højeste niveau og offentligt. Forebyggelse er vigtigt.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.