Amager Fælled i Byretten

Kan der opnås en opsættende virkning på byggeriet på Amager Fælled til de miljømæssige forhold er afklaret? Er det lovligt ikke at tage hensyn til borgernes hørringssvar? Hvor mange fejl må der være i en miljøvurderingsrapport for at man stadig kan kalde det en rapport?
Disse og andre spørgsmål forventer Amager Fælleds Venner at få svar på i december, hvor resultatet af den retshandling, der fandt sted den 24. oktober 2022 i Københavns Byret, foreligger. Det er første gang det er lykkedes en miljøbevægelse at få disse spørgsmål prøvet, og som Louise Faber siger i denne video, så er det i sig selv en sejr.




There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.