dragerovfugl_amager_faelled_2.23.1

Demo for Amager Fælled m. fl, søndag 12.6

Grønne bevægelser inviterer til demofest for byens natur

Københavns Kommune er ikke i samklang med byens indbyggere, når de plastre natur til med boliger og ikke tænker naturområder ind i nye bydele.

Det konstaterer en række grønne bevægelser, der er gået sammen for at vise københavnernes modstand mod byggeplanerne i Øresund, på Amager Fælled, Stejlepladsen, Nordhavn, De Gamles By, Emdruphaverne og andre steder.

De fire bevægelser Amager Fælleds Venner, Stop Lynetteholm, Fiskerhavnens Venner og Nordhavns Naturvenner har taget initiativ til en fælles demofest søndag den 12. juni. Mange andre grønne bevægelser og organisationer støtter arrangementet i erkendelse af, at der er brug for sammenhold for at sikre naturen.

Der er optog gennem Østre Anlæg klokken 13 og efterfølgende arrangement i Fælledparken fra klokken 14-17 med taler, musik, videoer fra truede naturområder og børneunderholdning.

– Det er vigtigt, at vi har en mangfoldig natur i byen. Vi skal derfor, når vi udvikler København, passe på de grønne områder, vi har, og vi skal sørge for, at der kommer nye naturområder i byen, siger Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Hun er en af talerne på demofesten.

Andre talere er kokken Nikolaj Kirk samt Sebastian Klein og Philip Hahn-Petersen, der sender en videohilsen. Blandt de optrædende er sangerinden Louise Brüel Flagstad og Pato.

Det er ikke tilfældigt, at optoget går gennem Østre Anlæg, og at demofesten foregår i Fælledparken. Begge områder er tidligere blevet reddet for bebyggelse.

I midten af 1850’erne ville Krigsministeriet jævne voldene og bebygge hele arealet for at få penge til krigsmateriel. Fremsynede københavnere forhindrede det i at ske og fik sikret etablering af Østre Anlæg og de andre voldparker.

Lidt senere omkring år 1900 havde kommune og stat planer om at bebygge arealet, hvor Fælledparken ligger i dag. Mod disse planer rejste der sig folkeligt ønske om at få en park, og i 1914 blev parken indviet.

– Vi kan takke tidligere generationer af københavnere for, at de dengang tog kampen. Det viser, at det nytter at protestere. Men det, der en gang er vundet, skal vi stadig kæmpe for at bevare, ligesom vi skal insistere på, at der skal være mere natur i byen, siger Ulla Rosenvold fra arrangørkredsen.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.