tranhuset_pr-foto_torben_eskerod.jpg

Tranhus får nyt liv som Nordatlantisk videnscenter for børn og unge

Foto: Torben Eskerod
Vi ved for lidt om hinanden i Danmark og de nordatlantiske lande. Dét har Nordatlantens Brygge fået bevillinger fra tre fonde til at gøre noget ved. Et nyt videns- og læringscenter skal give danske børn og unge et opdateret billede af aktuelt liv og samfund i Grønland, Færøerne og Island.
Det er de tre fonde A.P. Møller Fonden, Novo Nordisk Fonden og Augustinus Fonden, som i alt støtter med 45 mio. kr. til at udvikle det naturvidenskabelige og humanistiske formidlingsindhold og ikke mindst renoveringen af det historiske Tranhus til formålet.
Tranhuset ligger på Christianshavn i tilknytning til kulturinstitutionen Nordatlantens Brygge, der drives i samarbejde mellem Færøerne, Grønland, Island og Danmark.
Stigende interesse for det nordatlantiske fællesskab Arktis, geopolitik og det nordatlantiske fællesskab er til debat både i de enkelte lande og internationalt. Samtidig vokser interessen for fællesskabets rødder, nutid og fremtid. Det mærker Nordatlantens Brygge, som oplever voksende efterspørgsel fra landets skoleklasser for at få viden om det nordatlantiske område.
Færøerne, Grønland, Island og Danmark er tæt vævet sammen gennem en lang fælles historie og personlige forbindelser på tværs af landene gennem familie, arbejde, uddannelse, samhandel, kultur og politik. Derfor er der også appetit på at styrke kendskabet til hinanden – både til ligheder på tværs af landene og til det, som gør os forskellige.
Fælles forståelse for det moderne Nordatlanten
_”Med et nyt videns- og læringscenter i Nordatlantens Brygge får danske skolebørn bedre muligheder for at få et indtryk af livet i Grønland, Island og Færøerne i dag. På den måde får skoleeleverne indsigt i det, som binder Danmark og Nordatlanten sammen historisk og aktuelt”_- siger Karin Elsbudóttir, direktør for Nordatlantens Brygge, og tilføjer:
_”Ambitionen er at højne det generelle vidensniveau om det moderne Nordatlanten, så børn og unge i Nordatlanten og Danmark kan mødes i øjenhøjde med færre fordomme og større viden og respekt”_.
I Tranhuset vil Nordatlantens Brygge udbyde syv tematiske undervisningsforløb. Indenfor de naturvidenskabelige fag lægger undervisningsforløbene vægt på at formidle indenfor områder som geologi, is, fisk, protein og energi, som er med til at danne grundlaget for de moderne samfund i Nordatlanten. Desuden vil der være undervisningsspor om landenes identitet i form af folk, sprog, kultur, demokrati og historie. Eleverne vil blive undervist i naturgivne forhold og i befolkningernes samspil med naturens resurser. Flere forløb vil integrere naturvidenskabelige, samfundsmæssige og kulturhistoriske aspekter på forskellige alderstrin.
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget 21 mio. kr. til restaurering af Tranhuset. Novo Nordisk Fonden har bevilget 14,7 mio. kr. til udvikling af de naturvidenskabelige undervisningstilbud, og Augustinus Fonden 9,3 kr. til undervisning om folk, sprog, kultur og historie.
Med de tilsammen 45 mio. kr. er videns- og læringscenteret i Tranhuset således fuldt finansieret, og Nordatlantens Brygge vil med sine rødder i hele området stå i spidsen for arbejdet, som vil inddrage ekspertise og aktører fra alle de nordatlantiske lande.
Tranhuset blev opført i 1781 som pakhus for den tran, der blev kogt af spæk fra hvalfangsten i Nordatlanten. Den fredede bygning er således med til at fortælle historien om de tætte forbindelser til Nordatlanten. Tran var en vigtig og bekostelig ressource, som blev brugt til belysning, og endnu er der i bygningen spor og lugt af tran.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.