Fedtekælderen coronaklar

Fedtekælderen midt i en corona tid

Siden Covid-19 Danmark lukkede ned i foråret, har varmestuen Fedtekælderen været udendørs og har haft fungerende nødvarmestue omme i gården. Dette har givet mulighed for at adressere de mest basale behov i en kritisk periode, hvor mange sociale tilbud ellers lukkede helt ned. Det bliver pludseligt tydeligt, hvor basalt og afgørende adgang til bade- og toiletmuligheder er, når de ikke længere er der. Nødvarmestuen har således fungeret som en tryg base, kontaktsted og informationscenter under Corona, hvor 35-45 udsatte mennesker løbende har kunne få dækket basale behov og holde sig orienteret om myndighedernes udmeldinger ift. corona. Blot det at vide, hvor man skal henvende sig, hvis man udviser symptomer, og hvordan man bliver tildelt en karantæneplads hvis man ikke har et hjem, kan være en udfordring. Mange er kommet i nødvarmestuen for blot at få en daglig snak over en kop kaffe og en skål suppe. Ved at holde åbent i gården, har Fedtekælderen både kunne holde kontakt til mange af dem, vi i forvejen kender og været til rådighed for nye brugere. Vi har således løbende kunne være i dialog med den enkelte og hjulpet med stort og småt alt efter behov. Der er også en del fra målgruppen, som har haft glæde af at være i telefonisk kontakt med os.

Nu er vinteren på vej
Nu står vinteren for døren og det bliver det koldere samtidig med at antallet af mennesker, der er smittet med Covid-19 stiger. Alligevel flytter Fedtekælderen ned i egne lokaler mandag d. 28. september. Udfordringen bliver at sørge for, at tilbageflytningen kommer til at foregå under så corona sikre og samtidig venlige forhold, som det overhovedet er muligt med den afstand, som plexiglas afspærringer, visirer og masker skaber mellem mennesker. Når der er flere mennesker i kø udenfor end der er pladser, kommer vi til at sortere i døren. Der vil maksimalt være plads til 16 personer i selve varmestuen på samme tid. Herudover en i bad, en på kontoret og to på toiletterne. Den lave dørtærskel, der ellers et af Fedtekælderens fineste varemærker, bliver under corona højere. At der er plads til alle, der giver plads til andre, må suspenderes for en tid. Nu skal medarbejdere fra gaden visitere, hvem der må komme ind og få dækket sine mest basale behov. Vi vil som udgangspunkt prioritere at tage de særligt trængende ind til varm havregrød og suppe. Og ellers trækker vi lod blandt resten. De som må vente udenfor, kan benytte vores mobile varmestue – en cykelvogn med madpakker, kaffe og te.

Vi må alle løse opgaverne under Covid-19 på de mest hensigtsmæssige og sikre måder. Som også gerne må være så hyggelige, sjove og opfindsomme, som det er muligt i disse alvorlige tider. Vi har lagt en plan for, hvordan vi fortsat kan dække de basale behov, Fedtekælderen plejer at dække. Det eneste tilbud som vi ikke kommer til at have, er tilbud om hvile, da hvilerummet for en tid omdannes til kontor. Planen vil helt sikkert komme til at ændre sig over tid efterhånden som virkeligheden banker på. Fedtekælderens vil adressere situationen ved at opdele varmestuens tilbud i ’satellitter’, hvor selve varmestuen er ’moderskibet’. Her kan man kun få varme, mad og drikke. Adgang til toilet-, bad- og kontorsatellitterne sker udefra via tre forskellige indgange i det gamle og snørklede menighedshus. Toiletterne vil være åbne som offentlige toiletter i hele Fedtekælderens åbningstid, så alle kan komme til dem udefra. Ligeledes kan den mobile cykelvogns-satellit benyttes af alle fra målgruppen. Om man vil i bad eller bestille kontortid, henvender man sig til en af de medarbejdere, der vil være udenfor på gaden og får en tid. At flere aktiviteter foregår på gaden betyder, at vi får brug for forståelse fra dem, der til daglig arbejder i Stanleys Gaard, naboer og forbipasserende, da vi kommer til at fylde endnu mere udendørs under corona, end vi ellers gør. Til gengæld vil der også være flere medarbejdere udenfor.

Tak til Velliv Foreningen som har støttet Fedtekælderens arbejde under Covid-19

Sharon Parker, leder af Fedtekælderen
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.