kanalhuset

Udeservering ved Kanalhuset

Det er et ømtåleligt emne på Christianshavn hvor meget Christianshavn skal ligne Nyhavn, så det er blevet bemærket at der nu udeservering ved Kanalhuset. En borger har således spurgt Lokaludvalget om hvorvidt der er givet tilladelse til det, og det er der, oplyser Lokaludvalget med udgangspunkt i et svar fra Københavns Kommune, som gør opmærksom på at tilladelsen er givet ekstraordinært i forbindelse med Corona/Covid-19 som en ” Covid-19 særtilladelse”, og at den falder uden for normal praksis på området.

Kommunen skriver at “tilladelsen er givet på baggrund af “Administrationsgrundlag for ekstraordinær udeservering”, som blev besluttet af Teknik- og Miljøudvalget d. 18. maj 2020. Denne vedtagelse har som formål at afhjælpe konsekvenserne af de retningslinjer, som caféer, restaurationer mv. skal overholde i forbindelse med genåbningen efter Corona/Covid19-nedlukningen, og ifølge hvilken der tillades “midlertidigt og ekstraordinært frem til 1. oktober 2020 udeservering i større omfang end normalt.”

Peter Andreas Madsen, som er enhedschef i kommunen skriver videre at: “Den konkrete tilladelse til opstilling foregår mellem træerne på modsatte side af vejen et par meter fra molekanten. Forvaltningen har vurderet, at denne placeringen kun ville udgøre en mindre gene i forhold til parkeringsforholdene og dermed for beboerne i ejendommen, samt at det for brugerne er et gode, at placeringen er under træerne og ikke langs fortovskanten, ude hvor bilerne kører tæt forbi. Særtilladelsen er gældende til og med 30. september 2020 og opstillingen kan foregå fra tirsdag til og med lørdag mellem kl. 08.00 – 22.00.”
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.