laurits amager faelled

Per Aarsleff, COWI og By og Havn anmeldt for skader på Amager Fælled

Amager Fælleds Venner, Danmarks Naturfredningsforening København, Dansk Ornitologisk Forening København, Arternes Ambassade København, Extinction Rebellion Danmark samt Miljøbevægelsen NOAH har i dag anmeldt entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S (aarsleff.dk), konsulentfirmaet COWI A/S (cowi.dk) samt byudviklings- selskabet By og Havn I/S (byoghavn.dk) for at have overtrådt bestemmelserne i Bekendtgørelse af lov om jagt og vildforvaltning Byudviklingsselskabet By & Havn og dennes underleverandører er anmeldt for at have udført undersøgelser på Amager Fælleds Lærkeslette, der har resulteret i destruktive forstyrrelser af de lærker, som pt. ligger på rede på Lærkesletten. Aktiviteterne omfattede voldsomme, støjende og vibrerende lyde og store nedtrykkede dækspor fra deres mobile boretårn. Hjulsporene går i mindst to forskellige retninger, 20 meter ud fra det gamle testområde, mellem Lærkerederne.
De seks grønne organisationer mener, at disse undersøgelser, midt i lærkernes yngletid, er ulovlige efter Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning §6a, stk. 3 og derfor bør straffes og stoppes med et strakspåbud.
By & Havn er tidligere blevet kritiseret for, at deres byggetekniske undersøgelser på Amager Fælled er til fare for områdets fredede padder og fugleliv mm. Der er bred enighed blandt forskere med speciale i biodiversitet om, at den endnu ikke godkendte bydel Vejlands Kvarter, som de byggetekniske undersøgelser omhandler, vil reducere biodiversiteten på Amager Fælled. Forskernes udsagn går imod byudviklingsselskabet By & Havns påstand om, at projektet vil øge biodiversiteten i området.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.