nyholm mastekranen

Nyholm – Udvidet fredningsforslag

Det Særlige Bygningssyn har gennemgået bebyggelse og omgivelser på Nyholm og indstiller fredningen udvidet jf. nedenfor.Det Særlige Bygningssyn vil endvidere anbefale, at der laves grundige fredningsbeskrivelser for de bygninger og de nære omgivelser som fredningen af Holmen foreslås udvidet med, således at de mange kulturhistoriske spor bliver afdækket og indgår i den fremadrettede anvendelse, heruder
Torpedobådsskuret.
Søminevæsenets Værksted.
Søminevæsenets Kontorbygning.
Torpedobådskamrene, Torpedomagasinet og Torpedoværkstedet.
Ubådsbygningen.
Søværnets Officersskole .
Vaskehuset og Hovedvagtens nære omgivelser.
Marinekasernens nære omgivelser.
Mastekranens og Planbygningens nære omgivelser.
Spanteloftsbygningens nære omgivelser .
Østre Takkelagehus’ nære omgivelser.
Vestre Takkelagehus’ nære omgivelser.

Ud over forslaget om bygninger er det glædeligt, at forslaget også omfatter de mange ubebyggede arealer. Ikke mindst nu har København brug for flere åndehuller.

Asbjørn Kaasgaard

Hele forslaget med omfattende begrundelser, kan ses på Christianshavns Lokaludvalgs hjemmeside, punkt Nyholm.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.