Kalvebod Fælled

Få kilometer fra Rådhuspladsen i København, ligger Østdanmarks største, sammenhængende naturområde. Området holdes delvist under vand, hvilket gør det attraktivt til en lang række vade- og svømmefugle, padder og planter. Nogle af arterne findes ikke andre steder I Danmark.
Det er fuglene vi ser på i dette program. Der er grupper, der yngler på området, men enorme flokke der blot stopper der for at spise og hvile undervejs på et træk nord eller syd.
Hans Harrestrup Andersen fra Danmarks ornitologiske forening fortæller i dette program om fuglene, men også om områdets historie og dets betydning for fuglene.

Medvirkende:
Ornitolog Hans Harrestrup Andersen
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.