fredningsalliancen

“Arrogante folketings-medlemmer stemmer for affredninger”

Sådan skriver Fredningsalliancen, et paraplynetværk af en række organisationer, der arbejder for at bevare fredningerne og stoppe loven om affredningerne. De fortsætter:

“Folketinget jager nu lovforslaget om affredninger igennem. Det er affredninger på Amager Fælled, Kalvebod Fælled og i Fiskerhavnen. Forslaget jages ikke kun igennem på kortest mulige tid. Det jages også igennem uden dialog med de mange organisationer og bevægelser, der har noget at sige imod forslaget. Det blev 2. behandlet i Folketinget den 14.3 og skal 3. behandles den 19.3.

Bred opbakning
Fredningsalliancen, der er et paraplynetværk for en række grønne organisationer, har forsøgt at få dialog med de partier, der støtter at områderne affredes. Fredningsalliancen består bl.a. af Danmarks Naturfred-nings-forening København, Amager Fælleds Venner, Fiskerhavnens Venner, NOAH og Verdens Skove.
En række organisationer og bevægelser har støttet op om Fredningsalliancen, sådan at i alt 50 organisa-tioner og bevægelser står bag Fredningsalliancen, og der er stadig flere på vej. Det er en tilslutning fra et mangefold af organisationer og bevægelser – store og små, der ser naturbeskyttelsen som vigtig og mange som ser det som en del af en samlet kamp for klima og miljø. Det er en tilslutning fra hele landet. Blandt støtterne er veletablerede grønne organisationer som WWF-Verdensnaturfonden, Friluftsrådet København, Cyklistforbundet København, Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse og Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

Arrogance
Uanset den brede opbakning, så har alle partierne – bortset fra ét – bag lovforslaget om affredningerne arrogant afvist dialog med Fredningsalliancen.

Fredningsalliancen har skrevet til hver af ordførerne bag lovforslaget om et møde, så vi kunne have en dialog om lovforslaget. Fredningsalliancen har ringet og rykket for et møde. Politikerne er blevet tilbudt rundtur i områderne. Kun én ordfører tog mod tilbuddet.

Mange af organisationerne bag Fredningsalliancen har skrevet høringssvar – for blot at opleve, at mange relevante kommentarer ikke blev behandlet i ministerens høringsnotat. Organisationerne har lavet ca. 25 spørgsmål til ministeren gennem folketingets udvalg. Alle spørgsmål blev formelt besvaret, men mange svar var ikke-svar eller udenoms-svar. Stort set alle spørgsmål med kritisk indhold blev ikke besvaret og nogle gange med den begrundelse, at ministeren ikke fandt spørgsmålet relevant.

Fire organisationer har haft foretræde for Folketingets udvalg. Under halvdelen af ordførerne var til stede.
Flere af ordførerne bag lovforslaget viste under første behandlingen, at de reelt ikke kendte til de områder, de var i gang med at lovgive for. Og de tog ikke mod tilbuddet om at se områderne.

Fredningsalliancen har dog fået et reelt svar. Det kom fra en politiker, der sagde, at det var afgørende for ham, at denne sag blev afsluttet. Den havde kørt længe nok, og den skulle være afklaret inden folketingsvalget. Derfor kunne der ikke ændres noget. Så ville det ikke kunne nås.

Det er derfor beskæmmende for demokratiet, at lovforslaget nu skal stemmes igennem den 19. marts uden reel dialog med borgerne. Demokratiets nerve er dialogen og ikke magten til at tage beslutninger.

Mange spørgsmål ikke behandlet eller afklaret
Derfor er en række meget væsentlige spørgsmål ikke behandlet eller afklaret. Det er:
• Uklarhed om, hvad der kan begrunde affredninger fremover, når denne sag kan ses som tungtvejende samfundsmæssige hensyn, der kan begrunde en affredning og bytning af fredninger.
• Er de 1,9 mia. kr. udtryk for et reelt tab for By & Havn (By & Havn beregning er holdt hemmelig)
• Om By & Havn overhovedet har krav på erstatning (notat herom er holdt hemmelig)
• Hvis By & Havn har krav på erstatning, har de så også krav på erstatning for de 0,6 mia. kr. af de 1,9 mia. kr., der er opgjort som udviklingsgevinster.
• Rammerne for fredningen, så det er er muligt at lave en fredning, der beskytter den sårbare natur på strandengen.
• Folketingets og ministeren ageren med lokale forhold – som normalt er en kommunalbestyrelses opgave – uden at vise konsekvenserne af Folketingets beslutninger (f.eks. de visuelle konsekvenser af bebyggelserne og deres betydning for miljø omkring dem, forholdet til Natura 2000)
• Folketinget og ministeren har ikke forholdt sig til, hvilken løsning der vil gøre mindst skade på både natur og fredninger.

Knud Erik Hansen, næstformand for Danmark Naturfredningsforening København siger: ”Det er demokratisk problematisk, at folketingsmedlemmerne ikke har villet i dialog og har gemt sig, ikke har ville forholde sig til væsentlige emner og når væsentlig information er holdt hemmelig. Vi får nu en løsning, der skader naturen og i særdeleshed naturen i byen, hvor der er et særligt behov for natur”
Jan Mathisen, talsmand for Fiskerhavnens Venner siger: ”Det er falsk tale, når politikerne siger, at vi bliver inddraget i planerne for bebyggelse, når de ikke har villet tale med os om, hvorvidt der overhovedet skal bygges”

Steffen Rasmussen, talsmand for Amager Fælleds Venner siger: ”Vi blev lovet en fredning af strandengen, men politikeren holdt mund med hvilken fredning. Nu risikerer vi at få en fredning, der ikke kan beskytte den unikke og sårbare natur. Og så får vi samtidig en bydel midt i Naturpark Amager. Det er ødelæggende. Det er skammeligt.”

Følgende 9 organisationer er med i Fredningsalliancen:
Danmarks Naturfredningsforening København, Amager Fælleds Venner, Fiskerhavnens Venner, Det Grønne Knæ, NOAH, Verdens Skove, Bellamarkens Venner, Grøn Agenda Sydhavn og Ungdom NOAH.

Alliancen støttes af 41 organisationer og bevægelser – og stadig flere er på vej:
Arternes Aarhus – Botanisk Forening – Børn i Byen – Cyklistforbundet København – Danmarks Sportsfiskerforbund – Danmarks Veganske Forening – De Studerendes Vandreklub – Den Grønne Studenterbevægelse – Det Fælles Bedste – Det Økologiske Råd – DN Aarhus – Dansk Ornitologisk Forening København – Extinction Rebellion Danmark – Foreningen Frie Bønder – Levende Land – Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse – Foreningen til nedlæggelse af Tange sø – Friluftsrådet København – Frøsamlerne – Høfde 42 – Københavns Fødevarefællesskab – Landsforeningen for Bygnings- og landskabskultur – Landsforeningen Praktisk Økologi – Lepidopterologisk forening – Natur og Ungdom – Nature’s Rights Denmark – Naturvejlederforeningen – Nej til motorvej på Røsnæs – Omstilling Nu – Omstilling Ry – Permakultur Danmark – Pindsvinevennerne i Danmark – Red Byens Træer – Rådet for Bæredygtig Trafik – Slowfood København – Sustain Daily – Sydhavnsforeningen – Sundby Lokalråd – Vild med Vilje – Wilhjelmgruppen – WWF Verdensnaturfonden – Østerbro Havnekomite
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.