Fredning af huse

Christianshavn har en af de højeste koncentrationer af fredede og bevaringsværdige huse i København. Men mange er lidt usikre på hvad det egenetlig help præcist betyder. Hvor meget må man lave uden at søge om det? Hvad man kan søge af tilskud? Hvad er man forpligtet til? Hvor man man spørge hvis man er i tvivl ..?

Julie Fallon, som er sagsbehandler i Arkitektur, Plan og Bygninger i Slots- og Kulturstyrelsen satte en formiddag af for at møde os på kajen til en guided tur gennem fredningsbestemmelserne. Glæd dig til at høre hende fortælle om det hun brænder for: bygningsfredning.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.