gorm gunnarsen

VALG 2013: Gorm Gunnarsen (Ø)

Der er brug for investeringer til at skabe jobs, men det skal gøres ansvarligt, mener Gorm Gunnarsen. En havnetunnel vil kun betyde flere biler og mere forurening. I stedet skal der investeres i letbane og Københavns varme undergrund, så vores fjernvarmen bliver mere bæredygtig.

Party:Enhedslisten

Gorm Gunnarsen kobler miljøkampen og det lokale tæt med globalt udsyn. Han har været engageret i internationalt solidaritetsarbejde siden 1970’erne og har mere end 17 år bag sig i Enhedslistens Internationale Udvalg. Den erfaring skal udnyttes i et mere aktivt samarbejde mellem København og andre af verdens storbyer. Og så skal der global ansvarlighed med i kommunens indkøb af varer og arbejde.
Den internationale forståelse gør også Gorm Gunnarsen til en ihærdig tilhænger af investeringer i modersmålsundervisning, da det er i hele byens interesse, at borgerne har de bedst mulige sprogkundskaber.

Enhedslisten

Nedsat arbejdstid, del arbejdet, flere offentlige stillinger. Banker, elvæsen, medicinalindustri skal være offentlig ejendom. Vil indføre selvforvaltning og udvidede demokratiske og sociale rettigheder.
Imod EU, men for internationalt samarbejde. Støtter fri forskning uden erhvervslivets indblanding. Flygtninge skal behandles anstændigt, der skal undervises på eget sprog. Kirken skal ikke have statstilskud eller juridiske beføjelser. Værn mod elektronisk overvågning. Er imod kongehuset. Kriminalitet skal primært forebygges. Særlig indsats mod miljø og økonomisk kriminalitet. Menneskerettigheder først. Ønsker at FN skal bestemme, ikke USA og andre supermagter. Ud af Afghanistan og Irak. Nedrustning. Danmark ud af NATO. Slut med olie og kul i 2040. Det skal være dyrest for de rige lande at forurene. Vil beskatte med miljø i centrum og i forhold til lighed i samfundet. Progressiv skat. Gratis behandling i sundhedsvæsenet, inkl tænder. Fokus på forebyggelse. 15 års valgret, Uddannelse skal være gratis. Kommunerne skal selv stå for ældrepleje. Øgede overførselsindkomster. Lige adgang til hjælp for alle.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.