bien1

Biens julehjælp

Igen i år tilbyder BIEN, Christianshavns Filantropiske forening, julehjælp til folkepensionister på Christianshavn.

Julehjælpen uddeles til folkepensionister der bor på Christianshavn eller har haft varig tilknytning hertil. Medlemsskab af BIEN er ikke nødvendigt. Samboende folkepensionister tildeles julehjælp efter samme regler. Det samlede beløb, der fordeles mellem berettigede ansøgere, fastsættes ud fra foreningens økonomi. Blanketten til julehjælpen findes i sidste nr. af BIENs blad. Ansøgningen skal underskrives af to medlemmer af BIEN, og ansøgningen skal være BIEN i hænde senest fredag den 6. december 2013. Ansøgningen kan lægges i BIENs postkasse i beboerhuset eller sendes til BIEN Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1420 København K. Ansøgninger, der afleveres senere, kan ikke komme ikke i betragtning.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.