mini-port

Et elsket – men svært – kvarter at lave film i

Christianshavnerne er ikke altid begejstrede, når kvarteret bliver lavet om til filmkulisse

Dorthe Ravn journalist@dortheravn.dk

 

”I langt de fleste spillefilm har vi som udgangspunkt frie hænder, når vi skal finde locations, fortæller location manager Rasmus Christoffersen, der jævnligt arbejder på Christianshavn.
”På Christianshavn generer vi mere end andre steder i de smalle ensrettede gader. Vi fylder jo godt i landskabet, her lægger man virkelig mærke til os, og skal jeg finde en lejlighed at filme i, der ligeså godt kunne ligge på Islands Brygge eller Frederiksberg, vil jeg gøre det. Det første folk mærker til os, er jo også at, vi begynder at sætte Parkering Forbudt skilte op. ”
En gennemsnitlig spillefilm kræver ifølge Rasmus Christoffersen let en afspærring af 75 – 100 m. gade til parkering af filmholdets biler og udstyrsvogne. Drejer det sig om optagelser fra Danmarks Radio kan man let gange det med to.
”De har nogle kæmpe maskiner, filmbusser og lastbiler til udstyret. Generelt er vi på spillefilmene bedre til at begrænse os,” siger Rasmus Christoffersen.
Tilladelsen til at spærre af til parkering gives af kommunens Teknik- og Miljøforvaltning, Center for Veje. Der betales pr. m efter en tarif der er forskellig fra bydel til bydel, og derefter er det et privat selskab, der sørger for opsætningen af skiltene. Filmholdet har ingen autorisation til selv at spærre for trafikken, når der skal filmes. Den skal indhentes på Politigården, der i samarbejde med den lokale station – i vores tilfælde Station Amager – beslutter om det kan lade sig gøre. Tilladelsen er altid momentvis, dvs. at filmholdet kun har lov at spærre for trafikken i et givet tidsrum i to minutter af gangen. Svarende til at en stor lastbil spærrede i gaden. Politiet er ikke selv på stedet, men man spottjekker og ser om tingene gøres ordentligt og aftalerne følges, så det glider så lempeligt som muligt for alle parter.
I praksis betyder det iflg. Rasmus Christoffersen følgende:
”Vi kan godt stille os op på et fortov eller en gade og begynde at filme, og vi kan godt bede folk, om de er søde at vente og blive stående til optagelserne er forbi. Men vi kan ikke tvinge dem. Skal vi stoppe trafikken skal vi have lov af politiet.”
Vi synes selv, vi er ret flinke og hjælpsomme her på Christianshavn. Hvad synes du?
”Jeg vil sige, at folk på Christianshavn virker som om, de er meget glade for deres kvarter, forstået på den måde, at det ikke er altid, de bryder sig om, at vi træder ind på deres enemærker. Vi prøver at huske på, at vi jo også er på besøg, og vi location managere gør et stort nummer ud af at opføre os ordenligt og ikke gøre noget, vi ikke har fået lov til. Det er os, der skal ud næste gang og finde nye steder, og vi vil gerne kunne komme igen. Det duer ikke, at der ligger affald og gaffa-tape alle vegne efter os. Det bruger vi meget tid på. Men generelt er københavnerne ikke særlig tolerante. Folk bliver meget trætte af, at vi tager deres P-pladser. Sådan er det i hele byen, og Christianshavn er ikke nogen undtagelse, den er hverken værre eller bedre end andre steder. ”
Således oplyst kan vi her på Christianshavnskvarter måske konkludere, at vi ligner andre københavnere, hvad angår synet på den ukrænkelige parkeringsret i egen gade. Til gengæld er vi her på redaktionen vidende om, at vi har særlige brændpunkter, der trækker opad i kunsten at hilse filmhold velkommen. Værtshusene er nok i førertrøjen. På Fingerbøllet har de haft besøg af så godt som alle TV-serierne. ”Nikolaj & Julie” , ”Taxa” og ”Livvagterne”. Fingerbøllet har lagt lokale til musikvideoer, reklamefilm koroptagelser med Steen Jørgensens ”All Stars” og spillefilm som Anders Thomas Jensens ”Blinkende Lygter” og Nikolaj Arcels spillefilm ”Kongekabale” .
 
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.