6. Fællesring om Amager Fælled

Endnu engang lykkedes det i dag Amager Fælleds Venner at slå en ring om Fælleden, men denne gang om Tornsangerland, et nyt stykke som By og Havn nu tager af Fælleden.

I Tornsangerland bor størstedelen af Amager Fælleds bestand af Stor Vandsalamander når de er oppe fra vandhullerne. Arten er flere gange registreret i dusinvis efter en kort søgning i området. Vi finder både de unge der bliver på land i 3, år og de voksne som hvert forår vandrer til vandhullerne for at yngle, indtil de søger tilbage til Tornsangerland for at gå i vinterhi. Den er internationalt beskyttet ved at frede dens levested og bestanden mod tilbagegang.

Tornsangerland huser også den rødlistede Ringspinder der i ´70erne var en almindelig natsommerfugl på frugttræer. I dag er den i truede tilbagegang pga. pesticider og manglende levesteder. Det er også her vi finder trækfuglenes favoritterritorie på Amager Fælled. Her kan man bl.a. møde Nattergalen og den sjældne Græshoppesanger.

Se hvad der foregik på Fælleden i dag, hvis du ikke var der!

 
There is 1 comment

Add yours
  1. Jesper Sørensen

    Det er ikke rigtigt, at det er “et nyt stykke, By & Havn nu tager af Fælleden.” Dette stykke har hele tiden været en del af byggefeltet, der er bare ikke sat hegn omkring det endnu. Husk også, at der hele tiden har været den samme mængde frie Fælled. Det nye byggefelt er blot flyttet for at passe på den helt særlige strandeng, præcis som man gjorde med Grønjordssøen. Faktisk har man jo indskrænket byggeriet igen og igen flere gange siden 1995 og frem til nu, sådan at det nu kun er 5,3% af Fælleden, som skal bebygges.


Post a new comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.