laurits amager faelled

Amager Fælles Venner: Miljørapport “særdeles kritisk mangelfuld”

I forbindelse med Københavns Kommunes høring vedrørende det såkaldte “Vejlands Kvarter”, som er et område omkring Danhostel Vandrerhjem på Amager Fælled, hvor kommunen ønsker at bygge en ny bydel, har Amager Fælles Venner analyseret en miljørapport udarbejdet af SWECO, et ingeniør- og arkitektrådgivningsfirma. Amager Fælleds Venner kritiserer rapporten for ikke at inddrage historisk materiale i vurderingen af giftdepoterne på fælleden og skriver bl.a.:

“Lossepladsen var i årene efter 2. verdenskrig og indtil den blev lukket i 1974 aflæsningssted for alle former for affald fra København og omegn. Det drejede sig om organisk affald fra husholdninger, institutioner, hoteller og fra handels- og butikslivet. Dertil kom betydelige mængder af bygge-, anlægs- og indboaffald, og virkeligt store mængder af alle former for affald fra industrien og produktionsvirksomhederne på Amager, i København og fra omegnsområder. Der var her tale om virkeligt farligt og giftigt affald. Det var affalds- og restprodukter fra Superfos’ på Amager Strandvej, der producerede kunstgødning og datidens overordentligt giftige sprøjtemidler til jordbruget samt kemiske rensningsmidler af forskellig art til følgeindustrien mv.. Der var de overordentligt giftige og sundhedsskadelige affaldsprodukter fra Amagers to store malings- og lakindustrier Sadolin & Holmblad og Dyrup (kendt fra malersyndrom) og medicinalfirmaet Dumex, der producerede lægemidler, hvor både giftige tungmetaller samt stærke kemiske hjælpestoffer til sundhedssektoren var del af affaldsprodukterne. Fra Sojakagefabrikken på Islands Brygge var der dagligt dumping til lossepladsen af betydelige mængder af reststoffer af giftige opløsningsmidler, der anvendtes på det tidspunkt, samt af vedhængende tungmetaller fra de importerede proteinråvarer fra mange forskellige lande i verden. Også den store fabrik Nordisk Fjer på Østerbro med import fra Østen af rå dun og fjer, kemisk rensning af råmaterialet (med bl.a. afblegnings- og blødgøringsmidler af datidens art) var storleverandør af giftigt og farligt affald til lossepladsen, hvor alt bare blev hældt ud uden kontrol af nogen art.

Ud over de nævnte eksempler på store fabrikker, der dumpede deres affald på Amager Fælled, var der hele underskoven af mindre virksomheder med imprægnering af trævarer og tømmer, galvanisering af metaller, plade- og metalindustrien, håndværkerværksteder af alle slags, trykkerier, aluminiumindustri, renserier og private giftdepoter, der alle dumpede affald på fælleden.

Al dumpningen foregik i ”løs vægt”. Næsten dagligt var der selvantændelser i de mest brændbare materialer på lossepladsen, hvorfor Københavns Brandvæsen fra Markmandsgade havde fast arbejde på lossepladsen i mange år.”

Du kan læse hele Amager Fælleds Venners åbne brev her

Husk at du kan protestere mod planerne om byggeri på Amager Fælled på www.blivhoert.kk.dk indtil den 22. oktober.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.