landsforeningein for oekosamfund

Er du ledig og vil lære økologi?

Omstillingsagent har brug for at finde to kursister til kurset der starter efter pinse. Kurset henvender sig til ledige og har Lejre Økologiske Kommune som læringsrum. Undervisningsformen og projekterne i Omstillingsbutikken skaber rammer for en aktionslæring der bidrager til bæredygtig omstilling på tre niveauer; det individuelle, kollektive og samfundsmæssige.
Vi mangler to kursister for at økonomien hænger sammen i pilot-kurset. Indtil kurset kommer i gang er vi et civilsamfundsprojekt der bygger på 100 % frivilligt arbejde, uden midler til annoncering. Det er mit håb du vil scanne dit netværk for ledige der kunne have glæde af at deltage i kurset, således at dette nyskabende og praksisnære kursus kommer godt fra start!

En tværgående grøn beskæftigelsesindsats
Omstillingsagent er et seks ugers selvvalgt kursus for ledige. Kursets formål at give ledige et grønt uddannelsesløft med udgangspunkt i konkrete omstillingsinitiativer i kommuner, virksomheder og lokalsamfund. Omstillingsagent er en beskæftigelsesindsats hvor de lediges ventetid ses som en ressource der kan bidrage til bæredygtig omstilling blandt de kursister, virksomheder, institutioner og lokalsamfund der er involveret i beskæftigelsesindsatsen. Samspillet mellem følgende faktorer er drivkraften i indsatsen:
• Eksisterende beskæftigelses-midler bruges på nye måder. Vi er overbeviste om, at de eksisterende midler i beskæftigelsesindsatsen kan bruges på en måde, der giver ledige et grønt kompetenceløft, bidrager til bæredygtig omstilling i den offentlige, private og civile sfære og samtidig understøtter skabelsen af grønne jobs i det lokalområde hvori beskæftigelsesindsatsen virker. Kodeordene er aktionslæring og gensidighed. Det skal understeges, at det ikke handler om ”nye” penge, men anbefaler en mere offensiv bæredygtig anvendelse af de eksisterende beskæftigelsesmidler.
• Nye grønne job. Som specialister i øko- og lokalsamfundsudvikling har vi et stort kendskab og netværk inden for det grønne område, fx de grønne virksomheder der i øjeblikket spirer frem blandt ildsjæle og iværksættere. Omstillingsagent-kurset samarbejde med Lejre Økologisk Kommune om at benytte kommunens omstillingsprocesser som læringsrum i det grønne uddannelsesløft. Lokalsamfund og virksomheder der har en bæredygtig praksis indgår ligeledes i læringsrummet. Tanken er at aktionslæring med afsæt i konkrete omstillingsaktiviteter kan skabe grundlag for nye grønne job på følgende måder:
• Læreprocesserne skaber grundlag for innovation og iværksætteri.
• Skabe et dynamisk match mellem de ledige og virksomhedernes behov for nye medarbejdere. Her er virksomhedspraktik og løntilskudsjob et af virkemidlerne.
• Et fremtidigt Grønt Væksthus kan være med til at udvikle mulighederne yderligere.
• Uddannelse for bæredygtig udvikling. Dette felt er underudviklet i Danmark. K&B baserer sit uddannelsessyn på økosamfunds og ildsjæles levende erfaringer og på Ecovillage Design Education, der er blev anerkendt af FN i forbindelse med 10-året for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
• Fra problem til ressource. Mange ledige oplever ledighed som en venteposition, ofte med meningsløse undervisnings- og aktiveringsaktiviteter. I K&B får de ledige et grønt kompetenceløft der bygger på en levende indsigt i de udfordringer vi som individer, lokalsamfund og virksomheder/ institutioner står over for. Med udgangspunkt i undervisningens aktionslæring får kursisterne en oplevelse af, at bidrage til samfundets udvikling, samtidig med at de opkvalificeres og kobles til et arbejdsmarked der er i vækst.

På forhånd tak.
Ditlev Nissen, Landsforeningen for Økosamfund, Tlf.: +45 5055 7212, www.økosamfund.dk
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.