sonja eriksen vinterbadning sluseholmen

Natur i byen

I februar 2018 sluttede pilotprojektet NaTur i Byen, et et-­‐årige projekt med hensigten at vække begejstring for byens natur.

Hvad er der kommet ud af projektprojektet NaTur i Byen?

Evalueringen viser, at mange hundrede tusinder har set billeder på udstillinger i metroen og på byens pladser, det har ledt borgerne videre til ture og guides på naturibyen.com. Udstillinger, hjemmeside, kalender, netværksplatforme og guides er vigtige og gode værktøjer. De tiltrækker, inspirerer og inviterer borgere og gæster ud i byens natur. Gennem pilotprojektet er der sat præg på aktiviteter, som tiltrækker tusinder af gæster, selv i vintermånederne. Der er blevet skabt samarbejde med Statens Naturhistoriske Museum, Frederiksberg og Københavns kommuner, kulturhuse, naturcentre og universiteter. Og der er blevet skabt et netværk af mere end 700 natur-­‐ aktører, hvor frivillige, forskere, planlæggere og iværksættere deler og udvikler nye naturoplevelser.

Det første år med NaTur i Byen har bekræftet, at der er en rig og mangfoldig ‘skovbund’ af iværksættere, frivillige, faglige eksperter og formidlere, der kan supplere og udvide det arbejde, som allerede udføres af offentlige og interessebaserede institutioner. Den skovbund har rigtig meget at byde borgere og gæster, der gerne vil have et mere aktivt forhold til naturen i byen, eller bare vil mere ud og være i naturen. Aktørerne er meget interesserede i at lære af hinanden, arbejde sammen og træde helt frem på scenen i forhold til publikum. Natur i Byen giver dem øget synlighed, så flere gør brug af deres tilbud. Vi har vundet megen tillid i det første år og der er nu behov for at den forankres i varige og tilbagevendende tilbud.

Mere NaTur i Byen

Evalueringen af NaTur i Byen 2017-­‐18 har peget på fire behov blandt borgere, brugere og netværk, fire punkter, hvor det kan gøres bedre. Vi skal være aktivt tilstede i byens rum, fange de nysgerrige borgere og give dem handlemuligheder, med guides, vejledning, brugerdreven kortlægning og faglig ekspertise. Vi skal skabe en imødekommende “modtagelse”, der kan lede borgerne til naturen og aktørerne til synlighed, gennem sparring og samarbejde. Vi skal gøre det let for de fagligt tunge videnspersoner at involvere sig og stille sig til rådighed for borgerne. Og vi skal skabe et genkendeligt, naturnært og varigt fyrtårn, som alle kan forbinde med NaTur i Byen fremover.

Læs vores guide på hjemmesiden og få inspiration til, hvor du kan tage på bynatur-­‐besøg om vinteren:

http://naturibyen.com/guide/vinter-i-byen/

(linket rettet 11.2.2019)

 
Der er 1 kommentar

Send

Tilføj en ny kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.