Taxaer i Pr. Gade 02.04.16 taget af Bente Højgaard Gardarsson

Kære christianshavnere

Kære christianshavnere, og især jer der bor og færdes i omegnen af Christiania og Christianshavns Skole.

Er I ikke ved at være trætte af, at der hver aften og ofte også på andre tidspunkter af døgnet holder en lang række af taxaer ulovligt halvvejs oppe på cykelstien i Prinsessegade over for Christianias hovedindgang, hvor de venter på kunder fra Pusherstreet, og hvor de er til fare for de svagere trafikanter?

Er I klar over, at foreningen Christianias Naboer nu igennem mange år forgæves har bedt forskellige myndigheder om at gribe ind over for denne ulovlige praksis?

Politiet siger, at de har givet masser af bøder til taxachaufførerne, uden at det har hjulpet, og at de ikke har andre magtmidler at gribe til. Er det rigtigt?

Københavns Kommune har indrettet et par taxaholdepladser i Bådsmands-stræde, men de bliver sjældent brugt, nok fordi taxachaufførerne holder dér, hvor de har størst chance for at kapre kunder, og hvor mon det er?

Ved I, at kommunens embedsmænd på opfordring fra os i september 2018 foreslog politikerne at bygge en cykelsti med så høje kanter, at taxaerne ikke kan køre op på cykelstien? – Mon politikerne ved budgetforhandlingerne fandt penge til at iværksætte denne renovering? – Næh nej!

Næstformanden i Folketingets Retsudvalg Mogens Jensen har i efteråret 2018 svaret på vores henvendelser, at udvalget ikke kan gøre noget ved problemet, men at han opfordrer os til at fortsætte med vores anstrengelser. Meget venligt! Men hvad hjælper det?

Justitsminister Søren Pape Poulsen (k) svarede på anmodning fra Folketingets Retsudvalg i oktober 2018: ’Jeg vil gerne understrege, at der gælder samme regler både på og omkring Christiania som i resten af Danmark. Derfor skal taxaer naturligvis ikke holde ulovligt parkeret ved Christiania og være til gene for den øvrige trafik’. Men har han, som er en strammer over for alle mulige andre lovovertrædere, gjort noget ved problemet? – Næh nej!

Politiet er jo tydeligvis meget effektivt i sin indsats mod pusherne, deres bagmand og deres kunder. Vi opfordrede derfor d. 21. november 2018 i et brev Søren Pape til at bede politiet om at skride lige så handlekraftigt ind over for de ulovligt holdende taxaer, der servicerer hashmarkedets kunder. – Mon ministeren har svaret på vores brev? – Næh nej!

Skal vi bare acceptere, at samtlige myndigheder år efter år krænker retsfølelsen og bringer vore børns og cyklisters liv i fare ved at se gennem fingre med denne massive ulovlige parkering?

Julius Lund,

på vegne af Foreningen Christianias Naboer.

Fotos Birte Pedersen.

 

 
Der er ingen kommentarer - endnu.

Send

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.