Christianshavnerliv – forside

“Christianshavnerliv Gennem 400 år”

I anledning af jubilæet, udkommer nu bogen “Christianshavnerliv Gennem 400 år”. Den er skrevet af Anders Bjørn og Jane Lytthans, og Christianshavnerliv er den første samlede fremstilling af bydelen Christianshavns historie og udvikling fra dens grundlæggelse i 1618 frem til i dag.

Christianshavn har en helt særlig rolle i hovedstadens historie. Grundlagt som fæstningsby af Christian 4. blev bydelen efterhånden centrum for Københavns handel og søfart, ikke mindst koloni- og slavehandel. Derfor blev Christianshavn også et omdrejningspunkt for indvandring og kontakter til hele verden i gennem århundreder.

I 1800-tallet blev Christianshavn et arbejder- og industrikvarter med bl.a. B & W, landets største arbejdsplads. Men bydelen bevarede sin helt særlige identitet og blev efterhånden centrum for politiske og sociale protestbevægelser – med Christiania, som det mest kendte eksempel.

Bogens hovedfokus er at fortælle om livet i bydelen; om sømænd og arbejdere, om fattigdom og sygdom, og i det hele taget hvordan ”almindelige” mennesker har levet under kvarterets skiftende forhold som dynamisk søfarts- og handelsby, et fattigt og overbefolket arbejder- og industrikvarter og i vore dage en malerisk og attraktiv ”by i byen”, der nu også omfatter de tidligere så lukkede områder som Holmen, Margretheholm og Refshaleøen.

Anders Bjørn er cand.mag. i historie og religion og gennem mange år lektor på Christianshavns Gymnasium. Han står bag en bred vifte af historisk formidling i form af undervisningsbøger, artikler, foredrag og byvandringer.

Jane Lytthans er cand.phil. i folkloristik med speciale i kulturmøder og lokalidentitetens forandring på Christianshavn. Hun har boet på Christianshavn siden 1968 og hun er p.t. formand for Lokalrådet og medlem af Lokaludvalget.

Bogen udkommer den 16. august 2018.
Der er ingen kommentarer - endnu.

Send

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.