Formel 1 bil

Flertallet i Christianshavns Borgerpanel ønsker ikke Formel 1-løb på Christianshavn

Et konsortium bestående af Helge Sander og Lars Seier Christensen forsøger at få Formel 1 til København. Det er planen, at der skal indgås en aftale, der løber over en treårig periode, som vil betyde, at København skal være vært for tre Formel 1-løb gennem Christianshavn med start fra 2020.

Christianshavns Lokaludvalg følger planerne for Formel 1-løb i København, som blandt andet indebærer, at bydelens centrale gade Torvegade bliver en del af Formel 1-banen. Den 2.-5. februar 2018 spurgte lokaludvalget de 879 medlemmer af Christianshavns Borgerpanel derfor om, hvad de mener om planerne. 537 christianshavnere valgte at svare på undersøgelsen.

Konklusioner:

  • 61 % synes ikke, at Københavns Kommune skal godkende en plan om Formel 1-løb i København med en bane gennem Christianshavn fra Christmas Møllers Plads ad Torvegade til Knippelsbro.
  • 34 % synes, at Københavns Kommune skal godkende en plan om Formel 1-løb i København med en bane gennem Christianshavn fra Christmas Møllers Plads ad Torvegade til Knippelsbro.
  • Særligt de ældre christianshavnere mener ikke, at Københavns Kommune skal godkende en plan om Formel 1-løb i København med en bane gennem Christianshavn. Der skal dog tages forbehold for, at antallet af besvarelser i alderen 16-24 år er lav.
  • Respondenterne, der bor på Refshaleøen og Margretheholm, støtter i højere grad end respondenterne i de øvrige områder på Christianshavn, at Københavns Kommune skal godkende en plan om Formel 1-løb i København med en bane gennem Christianshavn. Dog udgør antallet af besvarelser fra dette område af bydelen en lille andel af de samlede antal besvarelser.
  • Endelig kan man konkludere, at selv om den overvejende del af respondenterne forholder sig negativt til planerne om Formel 1-løb i København og på Christianshavn, har mange set, at et Formel 1-løb vil være godt for Københavns økonomi.

Christianshavns Lokaludvalg har sendt resultaterne af borgerpanelundersøgelsen til Københavns Borgerrepræsentation, så de kan indgå i grundlaget for den politiske beslutning om et Formel 1-løb i København.

 

For yderligere oplysninger kontakt lokaludvalgsformand Poul Cohrt, mail ptcohrt@yahoo.dk, tlf. 3155 7589.
Der er ingen kommentarer - endnu.

Send

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.