cyklist !

Cyklister på Fortovene

Kære politikere: Her er løsningen:

Den nye bro over Københavns Havn har vist sig at være en stor succes, men ligesom den har skabt livsfarlige forhold på hjørnet mellem Havnegade og Nyhavn, som Kommunen nu forhåbentlig vil råde bod på, så har de også skabt store uløste problemer i området mellem Christianshavns Kanal og Prinsessegade.

Når cyklisterne fra Citysiden kommer fra den dejlige asfalt på broerne til de toppede brosten i Christianshavns gader, hvor der ingen cykelstier er, så racer de videre på fortovene på Bodenhoffs Plads og i Overgaden oven Vandet til stor fare for fodgængerne. Når man som fodgænger gør cyklisterne opmærksom på, at fortovet ikke er en cykelsti, så svarer de fleste, at de får ondt i en vis legemsdel af at køre på de toppede brosten.

Kommunen har jo en ambition om at få flere og flere til at tage cyklen i stedet for bilen, og det er godt for miljøet, men noget tyder på, at når cyklisterne bliver forkælede med lækre cykelstier, så opfører en del af dem sig også forkælet dér, hvor der ingen cykelstier er.

Det skaber meget farlige situationer, især når folk tillidsfuldt går ud af deres gadedør og er ved at blive ramt af en hurtig kørende cyklist, der ikke havde regnet med, at der kom en forhindring i form af et levende menneske.

Det er jo meget yndigt, at Kommunen ønsker at bevare det oprindelige miljø i nogle af Christianshavns gader med gammeldags gadelygter og toppede brosten, men det duer ikke, hvis man også ønsker at værne om fodgængernes sikkerhed.

Hertil kommer, at Kommunen flere og flere steder indretter såkaldt ’shared space’, hvor det er uklart, hvor cyklisterne skal køre, og hvor fodgængerne skal bevæge sig. Dette medfører, at færdselsreglerne bliver uklare til fare for de svage trafikanter.

Der er behov for, at Kommunen gennemfører en skarpere opdeling mellem, hvor fodgængere og cyklister skal bevæge sig. Der er behov for, at der anlægges cykelstier både på Bodenhoffs Plads og i Overgaden oven Vandet. Og der er behov for, at Kommunen skaber en klart afmærket rute for cykler fra broerne til Arsenalvej med lysregulering, der hvor cyklisterne skal krydse Prinsessegade.

For at mindske faren for ulykker er der behov for en effektiv belysning på stien mellem Prinsessegade og Hal C i stedet for de små park lamper, ligesom der er behov for flere af de gammeldags gade lygter i Overgaden oven Vandet, hvor fortovet flere steder henligger i mørke p.g.a. parkerede biler.

Det nuværende ’shared space’ for fodgængere og cyklister på stien mellem Hal C og kanalen er fuldstændig uholdbar, til fare for de svage trafikanter.

Hvis Kommunen ikke ønsker at anlægge asfalterede cykelstier i Overgaden oven Vandet og på Bodenhoffs Plads, kan den i stedet vælge at lave cykelstier med fladskårne brosten, sådan som man har gjort i Sankt Annægade foran Vor Frelser Kirke, og med klar markering af, hvor cyklerne skal køre. På den måde kan man på én gang gøre det godt for cyklister og fodgængere og bevare den gammelkøbenhavnske atmosfære.

På vegne af foreningen Christianias Naboer

Julius Lund, Formand

Illustrator: Jörg Dominik Adam
Der er 1 kommentar

Send

Tilføj en ny kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.