fedtekaelderen

Fedtekælderen: Hvor svært kan det være?

Naboklager og gode råd modtages

Før sommeren modtog Kirkens Korshær en klage fra en beboer på Christianshavn. Klagen gav udtryk for en del frustrationer rettet mod Kirkens Korshær og varmestuen Fedtekælderen her på Christianshavn. Et af klagepunkterne i forhold til Fedtekælderen var, at de mange cykler udenfor varmestuen gjorde det svært for forbipasserende at komme forbi på fortovet.
Dette forhold har vi gennem tiden modtaget en del klager over. Vi skrev lidt frem og tilbage med klageren om, hvordan cykelproblemet kunne løses. Klageren mente, at vi kunne søge kommunen om at få stillet cykelstativer op. Her kunne vi fortælle, at den vej havde vi været nede af, men at det slet ikke er så enkelt endda at få nedlagt parkeringspladser.
Så var det, at vedkommende kom med et forslag, vi ikke selv havde tænkt på. Hvorfor får I ikke bare folk til at stille cyklerne nede ad sidegaderne på begge sider af Fedtekælderen?
Hvor svært kan det være? Nogle gange er det åbenbart svært at se skoven for bare træer. Idéen var hermed plantet og blev diskuteret på et morgenmøde med frivillige og lønnede medarbejdere. Ville denne løsning kræve for mange af vores i forvejen få medarbejderressourcer, hvis en medarbejder skulle være udenfor og sikre, at cyklerne blev stillet i sidegaderne? Eller ville forslaget på en forholdsvis nem måde kunne løse cykelproblemet? Vi blev enige om at prøve det af og se om det kunne være en farbar vej.
Så da Fedtekælderens genåbnede efter ferielukningen, gik to medarbejdere udenfor og talte med brugerne før varmestuen åbnede. Vi fortalte, at vi havde modtaget en del klager over, at det var svært at komme forbi på fortovet. Og at alle cykler fremover skulle stilles i sidegaderne eller ved kajen. Før alle cykler var væk, ville Fedtekælderen ikke åbne dørene til morgenmad, bad og hvile.
Der blev givet udtryk for forståelse for problemet, men også for en bekymring om, hvorvidt det så var muligt at holde øje med de store sække med flasker på cyklerne, som for hver flaskesamler repræsenterer en nats hårdt arbejde. Flaskerne kan samlerne nemlig først komme af med, når flaskeautomaterne åbner.
Det skulle vise sig at gå overraskende godt. Som ved et trylleslag er alle cykler væk fra facaden. Kommer der en enkelt cykel i løbet af dagen, gør en medarbejder eller en af de andre brugere vedkommende opmærksom på, at den skal stilles rundt om hjørnet. Vi har besluttet også fremover hver morgen at gå ud inden vi åbner og fortælle brugerne, at de skal stille cyklerne i sidegaderne og ved kajen. Nu er det blevet nemt at passere på fortovet udenfor Fedtekælderen. Så tak til vedkommende, som tog sig tid til at klage og dermed berigede os med den gode idé.
Vi har i det hele taget et ønske om at være på god fod med naboer, erhvervsdrivende, forbipasserende m.m. og forsøger derfor at være lydhøre i forhold til hvilke udfordringer, det giver at have en varmestue midt i et boligområde. Vi hører også gerne kritiske holdninger til Kirkens Korshærs arbejde, så længe det foregår i en ordentlig tone. Derfor var det glædeligt med denne ’samtale’, hvor der netop var lydhørhed og god tone. Og at der trods alt kom noget konstruktivt ud af klagen, selv om der forsat var mange andre punkter i klagen, hvor vi ikke er kommet hinanden meget nærmere. Måske højest fået større forståelse for hinandens udgangspunkter.
Vi har netop indsendt en ansøgning til Socialministeriet, så vi kan ansætte en pædagogisk vicevært 10 timer pr. uge. En sådan pædagogisk vicevært ville skulle være brobygger til lokalområdet, behjælpelig i forhold til cykelparkering og oprydning m.m. omkring Fedtekælderen samt være i dialog med naboer, erhvervsdrivende og forbipasserende. Vi håber at få bevilliget midlerne, så Fedtekælderen i højere grad kan bidrage til det gode naboskab.

Sharon Parker. Leder af Fedtekælderen
Der er ingen kommentarer - endnu.

Send

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.