frelsers-kirke

Udfyldningsvalg i Frelsers Kirke

Et medlem er udtrådt af menighedsrådet ved Frelsers Kirke, så den ledige plads skal besættes med et nyt medlem. Derfor afholdes et

Udfyldningsvalg til
Menighedsrådet ved Vor Frelsers Kirke

Efter menighedsrådsvalget den 8. november 2016 er et af de 13 valgte medlemmer udtrådt af menighedsrådet.

Vor Frelsers sogns menighedsråd er i den anledning af biskoppen blevet anmodet om at afholde et udfyld-ningsvalg for at besætte den ledige post i menighedsrådet, og gerne med stedfortræder.

Kom derfor til det offentlige

Orienterings- og opstillingsmøde søndag den 9. april kl. 13.00 i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 København K

Kirkens årlige menighedsmøde afholdes i forbindelse med orienterings- og opstillingsmødet.

På orienteringsmødet vil menighedsrådet redegøre for rådets arbejde i den forløbne periode og for kommende opgaver. Herefter vil reglerne for opstilling af kandidater blive gennemgået.

I umiddelbar fortsættelse af orienteringsmødet afholdes et opstillingsmøde, hvor interesserede kan melde sig som kandidat til valget eller evt. som stedfortræder.

Alle folkekirkemedlemmer i sognet – og sognebåndsløsere til sognet – der er fyldt 18 år, kan som udgangs-punkt opstille på en kandidatliste til valget. Listen skal have opbakning fra mindst 5 stillere.

De nærmere regler for opstilling som kandidat eller stedfortræder vil – udover ved orienteringsmødet – blive bekendtgjort ved gudstjenesten i Vor Frelsers Kirke søndag den 26. marts, 2. april og 9. april, på kirkens hjemmeside samt i en pjece, der lægges frem i kirken fra søndag den 2. april 2017.

På vegne af Valgbestyrelsen
Frederikke Ellersgaard Pudselykke
formand
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.