Gukki Nuka Revner i sjælen_1 112x190cm (2)

REVNER I SJÆLEN

af Gukki Nuka
Nordatlantens Brygge
25. februar – 30. april

Siden jeg var 14 har jeg lavet kunst, fordi jeg troede, at hver eneste revne i min sjæl kunne fyldes med farver

Gukki Nuka_Revner i sjælen 2_116x225cm (2)

Når kunstnere skaber, gøres det af mange grunde. For Gukki Nuka Willsen Møller er den kunstneriske virketrang en nødvendighed, der har hjulpet ham gennem en barn- og ungdom, hvor han blev krænket seksuelt af en træner i en idrætsforening. I dag – først mere end 30 år efter overgrebene stoppede – er Gukki Nuka nu klar til aflægge sig offerrollen og tavsheden og i stedet åbent at stå frem om sine oplevelser. Gukki Nuka har gennemlevet et helvede, men er kommet ud på den anden side og er i dag stærk som aldrig før.

I dag vil han gøre en forskel, og det ved hjælp af sin kunst. Ved at stå frem med sin “hemmelighed” både i sin kunst og i det offentlige rum, håber Gukki Nuka at kunne skabe debat og åbenhed i offentligheden, således at andre også vil kunne nedbryde “muren af tavshed” og træde ud af deres fængsler. Seksuelle krænkelser af børn og unge er et samfundsmæssigt problem, men emnet er tabubelagt og alt for ofte forbundet med skam og tavshed. Gukki håber, at han i kraft af sin position og sin kunst kan medvirke til at bryde den tavshed, der omgiver krænkelserne.
Gukki Nuka_Revner i sjælen_4_71x101 (2)1
Revner i sjælen
Skabelsen af værkerne til udstillingen Revner i sjælen har for Gukki været en måde at takle sine oplevelser og overleve på. I de første mange år af sin kunstneriske karriere var Gukkis kunst ”privat”, og den keramik som han tidligere arbejde sirligt og perfektionistisk med var kunstværker i sig selv. Men i takt med, at Gukki selv blev mere afklaret med de krænkelser han som ung var blevet udsat for, voksede modet og ønsket om at række ud mod omverdenen, engagere sig i samfundsdebatten og hjælpe andre med lignende traumatiserende oplevelser.

Udstillingen består af en række selvportrætter, hvor kroppen både er et objekt, et offer og et menneske, der er iscenesat i mareridtsagtige skov- og islandskaber. Værkerne udstråler både stor sårbarhed og sensibilitet, men også en klaustrofobisk ensomhed og smerte. Med udstillingen tilbyder Gukki generøst publikum et rum, hvor publikum og offentligheden kan diskutere og samtale om temaer og problemer, der kun vanskeligt lader sig håndtere.

Gukki Nuka har skabt alle værkerne til udstillingen med sin smartphone. Hvad der startede som en reel overlevelsesmetode, udviklede sig således til en kunstnerisk strategi og i sidste ende til en stemme i samfundsdebatten.

Udstillingen er lavet i et samarbejde med Nuuk Kunstmuseum med støtte fra Grønlands Selvstyre igennem Tips- og Lottomidlerne og Royal Arctic Line.

I udstillingsperioden er der offentlige rundvisninger følgende søndage:
Søndag den 26. februar kl. 15
Søndag den 26. marts kl. 15
Søndag den 23. april kl. 15

Yderligere billedmateriale (høj opløsning) og information kan fås ved henvendelse til nedenstående. Ønskes dialog med kunstneren kan dette også organiseres ved henvendelse til samme.

Med venlig hilsen
Martin Hilker
PR- og informationschef
Nordatlantens Brygge

Strandgade 91
1401 København K
Tel.: +45 3283 3727

Mobil: +45 2872 3874
nordatlantens.dk
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.