overgaden cirkinagic

Overgaden i april

Ismar Cirkinagic: Line of the Horizon
Christian Schmidt-Rasmussen med J&K, Ulla Hvejsel, claus ejnar, Kristian Byskov: Den sejrende Ikaros

8. april – 28. maj 2017
Fernisering d. 7. april kl 17-20

Ismar Cirkinagic: Line of the Horizon

I en ny installation sætter den dansk-bosniske billedkunstner Ismar Cirkinagic menneskets forhold til ideologi og identitet i spil.
 


En gennemgående tematik i Cirkinagics arbejde er erindring og traume opstået i forbindelse med krigen på Balkan i 1992-95. I den nye installation til Overgaden tager kunstneren skridtet videre og fæstner blikket på selve ideologierne bag menneskets ugerninger og handlingsmønstre.Tværs gennem udstillingen trækkes et stringent spor af ruinøse efterladenskaber, som er blevet indsamlet forskellige steder i verden, hvor ufred tidligere har hersket eller stadig indfinder sig. De er sirligt organiseret i et forsøg på at skabe orden af kaos. I tre videoprojektioner mødes de store naturelementer solen, månen og havet som et evindeligt og universelt bagtæppe for en fiktiv dialog, der fylder rummet i form af en voice over. Her fører den legendariske hollandske kunstner Bas Jan Ader en samtale med Kammerat Ogilvy fra Orwells roman 1984 – et utopisk møde finder sted mellem to modsatrettede livsanskuelser, den romantiske naive kunstnertype og repræsentanten for et autoritært system.
 


Med Line of the Horizon peger Cirkinagic på, hvordan hvert menneskes individuelle udsyn til alle tider påvirkes af hvilken social og politisk kontekst, som det befinder sig i. Mennesket er ikke en konstant for altid fanget i en enkelt ideologis begrænsninger – som de sociale væsener vi er, konfronteres vi uophørligt med andres opfattelser, omstændigheder og oplevelser og uundgåeligt opstår nye forhandlinger og forståelser.Ismar Cirkinagic (f. 1973) er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2006. Han er optaget af fotografiet og konceptuelle installationer og arbejder inden for en social og politisk kontekst. I de senere år har han udstillet på flere museer og kunsthaller i Danmark og udlandet. Herunder Nikolaj Kunsthal, Kunsthal Charlottenborg, Brandts, Kunsthal Aarhus, Sorø Kunstmuseum, HEART Herning Museum of Moderne Art, Esbjerg Kunstmuseum samt Metropolitan Arts Center Belfast, UK og Liverpool Biennial, UK

christian schmidt rasmussen overgaden

Christian Schmidt-Rasmussen med J&K, Ulla Hvejsel, claus ejnar, Kristian Byskov: Den sejrende Ikaros

I hænderne på den danske billedkunstner Christian Schmidt-Rasmusen omdannes Overgadens 1. sal til et teatralsk rum, hvor forestillinger, performances, skuespil og andre dramaturgiske sammenblandinger vil finde sted.

Sammen med tre kunstnerkollegaer og en kunstnerduo vil Schmidt-Rasmussen i løbet af udstillingsperioden afvikle en teaterfestival. Overgadens udstillingsrum transformeres i hænderne på kunstnerne til et teater med tre scener og dertilhørende scenografier. Schmidt-Rasmussen, der primært er kendt for sine farverige og eksplosive malerier, bidrager selv med en række opførsler af skuespillet ”Den sejrende Ikaros” – en dagbogslignende samfundsfrustration om magtesløshed og flygtningekriser. Scenografien vil være et større paprelief, der forholder sig rimeligt frit til teaterstykket samt et antal fritstående papfigurer, som skal repræsentere ”personerne” i stykket.

Herudover deltager de fire inviterede kunstnere og kunstnergrupper med nye teaterstykker, som også har et visuelt liv i udstillingsrummet, når forestillingen ikke er i gang. J&K præsenterer os for objektteater, der nedbryder barrieren mellem de levende og ikke-levende former. claus ejner opfører stykket ”portræt af en kunstner”, der omhandler kunstnerens umådeligt ukomfortable og irritable rolle, som han gennem årene har bygget op omkring sig selv som en midaldrende mand der har udsigt til et drivhus i Vejle. Ulla Hvejsel opfører ”Røven” – hun sætter røven på spil i en quiz om dumhed, dens historie, muligheder og faldgruber. Kristian Byskov bidrager med et teaterstykke med musik, som omhandler cyborgs, tværartslig empati og hvad et monster er.

Christian Schmidt-Rasmussen (f.1963) er billedkunstner bosat i København. Han arbejder hovedsageligt med maleri og poesi. Han er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi 1986-92 og har i en årrække undervist på både Det Kgl. Danske Kunstakademi og Det Jyske Kunstakademi. I de tidlige 1990ere deltog han i flere af det kunstnerdrevne udstillingssted Baghusets udstillinger, der på mange måder kom til at markere en ny generations måde at tænke og skabe billedkunst på. Siden har han udstillet i ind- og udland – senest på X and beyond, Skagens Museum, Galleri Nicolai Wallner, Den Frie Udstillingsbygning og Vestjyllands Kunstpavillon.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.