Modern Circle Bridge in Copenhagen

Debat om Christianshavns udvikling

Copenhagen, Denmark - April 27, 2016: Nightshot of the modern Circle Bridge

Christianshavns Lokaludvalg inviterer til borgermøde om byudviklingen på Christianshavn. Anledningen til mødet er, at lokaludvalget er i gang med at udarbejde en bydelsplan for Christianshavn, der gælder for perioden 2017-2021.

Bydelsplanerne udarbejdes af samtlige lokaludvalg i Københavns Kommune og er lokale oplæg til politikerne i Borgerrepræsentationen og til de forskellige fagudvalg i Københavns Kommune, som planlægger og beslutter, hvad er skal ske i de enkelte bydele i København.

I bydelsplanerne formuleres derfor lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan. Hensigten med bydelsplanerne er, at de politiske beslutningstagere bliver udrustet med en basisviden om de lokale forhold i bydelen, der gør dem i stand til at træffe beslutninger på et oplyst grundlag og som i bedste fald er i overensstemmelse med borgernes lokale ønsker.

Boliger og trafikforhold til debat

Christianshavns Lokaludvalg er i gang med at beskrive Christianshavns potentialer og udfordringer. Derfor inviterer lokaludvalget christianshavnerne til borgermøde om bydelens udvikling. Hensigten er at debattere forskellige politiske temaer, som lokaludvalget mener vil præge udviklingen på Christianshavn og i København i den kommende tid.

Tid og sted for borgermødet
19. Jan. Kl. 19.30 – 21.30

Salen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34
Christianshavns Lokaludvalg ønsker blandt andet at drøfte boligpolitik, trafikforhold, skolernes kapacitet samt kultur- og fritidsforhold på Christianshavn.

Program

19.30:                 Velkommen og hvad er en bydelsplan? v. Poul Cohrt, Formand for Christianshavns Lokaludvalg

19.45:                 Temadrøftelse ved runde borde – runde 1

20.30:                 Pause med kaffe og kage

20.45:                 Temadrøftelse ved runde borde – runde 2

21.15:                 Opsamling på aftenens møde

21.30:                 Tak for i aften

Lokaludvalget håber på et stort fremmøde, alle er velkommen.
Forplejning – kaffe, te, kage
Der er ingen kommentarer - endnu.

Send

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.