christiania

Christiania lukker for en tid

Af Knud Josefsen

“Fra onsdag den 27. april lukker Christiania på ubestemt tid, for at vi kan få ro til at tænke os om, og for at gøre opmærksom på at vores allesammens Christiania er under pres”, skriver Christiania på en løbeseddel, der til morgen blev delt rundt i gaderne omkring fristaden. Lukningen omfatter alle Christianias virksomheder, men også hovedindgangene for besøgene.

Videre hed det:
“Vi har brugt 40 år på at skabe en af Danmarks største turistattraktioner. Vi har for egen regning og ved eget arbejde udviklet og vedligeholdt kultur- og fritidstilbud som bruges af tusinder af danskere dagligt.
Vi betaler for vores el og vand, vi driver vores egne børneinstitutioner, vedligeholder vores vejnet og kloaker, og betaler ejendomsskat for området. Vi har søgt at forhandle en lovliggørelse som sikrer de kvaliteter vi er stolte af.
Vi mener, at det ultimatum om opdeling og delvist salg af Christiania som Staten har fremsat, vil betyde afvikling af det åbne, selvforvaltende, eksperimenterende og socialt bredt favnende Christiania som vi kender.
Vi tager en tænkepause, og beder jer der bruger, holder af og støtter Danmarks Fristad, om at respektere vores lukning. Hvis du er træt af, at du ikke kan komme til at nyde din fristad, så gå på Politiken, Jyllandsposten, Berlingske og alle de andre avisers hjemmesider og kommenter de artikler der bliver skrevet om lukningen. Meld dig til facebookgruppen Dit Christiania og skriv til din politiker om hvorfor du mener Christiania skal bevares.
Vi håber I vil bakke os op i vores forslag på at finde en vej gennem jura, økonomi, og bureaukrati, en vej som sikrer at det kreative og spontane Christiania lever videre..
Vi lukker for at undgå lukning.
Med kærlig hilsen
Dit Christiania”

Christiania holder i aften og hver aften indtil den 2. maj fællesmøder for at diskutere det svar, Christiania skal give regeringen på dens krav om at Christiania enten skal købe statens bygninger eller at de skal indgå i en almen boligforening. I begge tilfælde ser det ud til at Christiania mister selvforvaltning, indstillingsret til boliger og kontrol over huslejer, som vil bliver mangedoblet som følge af hæftig gældssætning af Fristaden.
Der er 1 kommentar

Send

Tilføj en ny kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.