Folketinget

Er han mon helt klar over hvad han svarer på?

Af Knud Josefsen
Trafikminister Hans Chr. Schmidt har, efter at Christianshavns Lokalråd var i foretræde i Folketinges trafikudvalg, svaret på udvalgets spørgsmål: “Ministeren bedes kommentere henvendelse af 2. marts 2011 fra Christianshavns Lokalråd vedr. 7 broer over Københavns Havn og Christianshavns Kanal, jf. TRU alm. del – bilag 205.”

Ministeren tager ikke i svaret stilling til broerne. Han resumerer blot at Kystdirektoratet har givet tilladelse til etablering af en bro over Inderhavnen samt principielle tilladelser til 3 broer over henholdsvis Laboratoriegraven, Stadsgraven og Dyssegraven i Københavns Havn samt at Kystdirektoratet for øjeblikket behandler en ansøgning om tilladelse til en bro over Christianshavns Kanal.

Trafikministeren anfører videre at Kystdirektoratet har lagt vægt på, at Københavns Kommune med sin beslutning om etablering af broerne har valgt at prioritere anlæg af nye cykelstier samt at Stadsgraven og Dyssegraven ikke har forbindelse til havnen, mens Laboratoriegraven ikke er et gennemsejlingsløb.

“Der er således begrænset sejlads i disse kanaler. De sejlendes interesser er tilgodeset ved, at broen over Inderhavnen gøres oplukkelig”, skriver ministeren, der endelig henviser til miljøministerens svar på de spørgsmål, der er stillet til Miljø- og planlægningsudvalget om fredningsbestemmelserne for kanalerne.

“Det er en gåde for os hvordan ministeren kan tale om begrænset sejlads i Christianshavns Kanal”, siger Birte Pedersen fra Lad Havnen Leve. “Christianshavns Kanal er et af de meste befærdede vandarealer i København med 400 ankomster og afgange i døgnet om sommeren, og over 1 mio turister sejler igennem hvert år”, siger hun. “At ministeren kan sige at den oplukkelige bro i Inderhavnen tilgodeser de sejlendes interesser må betyde, at han ikke har forstået problematikken. Det er jo ikke den bro der spærrer for de sejlende, og ikke åbningen af den der løser problemet!”, siger hun.
Der er ingen kommentarer - endnu.

Send

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.